Fiber Grip
฿ 1,350
Fiber Grip™ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความเสียดทานให้กับหน้าสัมผัสวัสดุ เพื่อลดความลื่นระหว่างอุปกรณ์ที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ โดยFiber Gripจะช่วยป้องกันการที่ต้องขันน๊อตที่แน่นจนเกินไปในการประกอบอุปกรณ์ที่เป็นคาร์บอนที่แม้ขันทอร์คที่ถูกต้องแล้วแต่ยังมีการเลื่อนหรือหลวมได้ซึ่งการขันที่แน่นจนเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ เพียงใช้ Fiber Grip ทาบางๆในบริเวณที่ต้องทำการขันรัดเช่น แฮนด์กับสเตม หลักอานกับท่อนั่ง เท่านี้การประกอบจักรยานที่มีอะไหล่คาร์บอนก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น
สี : White
ขนาด
Please select

Fiber Grip