Bontrager Transmitr Wireless Remote
฿ 2,700
The ANT+ Transmitr ทำให้การควบคุมอุปกร์ณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจักรยานนั้นเป็นเรื่องง่าย

ขอต้อนรับสู่อนาคต

รีโมทไร้สายนี้สามารถเชื่อมต่อและควบคุมพร้อมกันได้ถึง 7 อุปกรณ์ ติดตั้งง่ายและสะดวกในการใช้งานบนแฮนด์จักรยาน

Product Detail

1 ควบคุมไฟได้ถึง 7 ดวงพร้อมกัน

วิธีเชื่อมต่อ Transmitr

หน้าปัดที่คุณมองเห็นได้ทุกอย่าง นี่คือรีโมทอัจฉริยะที่อยู่บนแฮนด์จักรยาน เชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ ANT+ ทุกอย่างของคุณ

Specification

*spec applies to all sizes unless otherwise noted
Battery CR2032 (Coin)
Weight35g.